Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 29. 02. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 32,34 %
SLO 7,42 %
EVROPA 18,57 %
ZDA 4,40 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,95 %
OBVEZNICE 65,95 %
DENAR - DEPOZITI 1,71 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 29. 02. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 11,17 %
SLO 0,00 %
EVROPA 3,90 %
ZDA 7,27 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,00 %
OBVEZNICE 11,54 %
DENAR - DEPOZITI 77,29 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.