Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 12. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 13,94 %
SLO 5,92 %
EVROPA 6,41%
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,61 %
OBVEZNICE 80,94 %
DENAR - DEPOZITI 5,12 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 12. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,33 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,33 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 11,03 %
DENAR - DEPOZITI 84,64 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.