Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 10. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 13,09 %
SLO 5,28 %
EVROPA 6,23 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,58 %
OBVEZNICE 81,78 %
DENAR - DEPOZITI 5,13 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 10. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 3,38 %
SLO 0,00 %
EVROPA 3,38 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 6,09 %
DENAR - DEPOZITI 90,53 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.