Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PPZ- strateški 6,40 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 %
PPZ - dinamični1 8,80 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p.
RPZ2 ---2 3,35 % 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 %
IPZ - mladi 13,42 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 %
IPZ - izkušeni 14,99 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 %
IPZ - zreli 15,20 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 %
IPZ - pospešeni3 13,77 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 %
IPZ - zmerni3 8,62 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 %
IPZ - pospešeni4 18,51 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 11,80 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.10.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2019 0,57 % 1,68 % 6,27 % 13,02 % 26,55 %
PPZ - dinamični1 31.10.2019 0,87 % 2,95 % 9,51 % 25,21 % 74,14 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 31.10.2019 0,45 % -2,89 % 12,33 % 17,90 % 24,90 %
IPZ - zmerni3 31.10.2019 1,32 % 2,79 % 5,92 % 10,85 % 16,45 %
IPZ - mladi 31.10.2019 1,32 % 0,26 % 11,30 % 15,69 % 13,18 %
IPZ - izkušeni 31.10.2019 1,55 % 0,95 % 11,17 % 18,01 % 19,54 %
IPZ - zreli 31.10.2019 1,76 % 1,39 % 10,98 % 17,65 % 21,75 %
IPZ - pospešeni4 31.10.2019 3,18 % 2,87 % 9,26 % 25,95 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.10.2019 0,81 % 2,87 % 8,14 % 8,52 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013201220112010 | 2009