Donosnost 2020

Podatki za datum: 31.1.2020

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2020 1,66 % 2,24 % 6,29 % 11,16 % 24,87 %
PPZ - dinamični1 31.1.2020 0,90 % 1,77 % 8,24 % 23,63 % 66,93 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2020 4,67 % 5,14 % 11,26 % 19,20 % 22,63 %
IPZ - zmerni3 31.1.2020 2,54 % 3,89 % 8,54 % 12,89 % 11,47 %
IPZ - mladi 31.1.2020 4,77 % 6,16 % 11,70 % 15,75 % 15,80 %
IPZ - izkušeni 31.1.2020 5,11 % 6,74 % 13,95 % 18,33 % 21,43 %
IPZ - zreli 31.1.2020 4,67 % 6,51 % 13,94 % 17,71 % 21,90 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2020 3,65 % 6,94 % 15,86 % 20,88 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2020 2,01 % 2,84 % 9,46 % 7,75 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009